Usluge

Osim redovne vatrogasne djelatnosti vatrogasci po potrebi pružaju i ostale usluge:

 • Prijevoz pitke vode auto-cisternom – obračun po kilometraži
 • Usluga punjenja cisterni vodom za privatne potrebe
 • Korištenje hidrauličnih auto ljestvi do 30 m – usluga se obračunava po satu
 • Iznajmljivanje elektro ili drugih pumpi za ispumpavanje vode
 • Usluge ispumpavanja bunara do 12 m. dubine max.
 • Usluga sa agregatom “Rossenbauer” ili agregatom druge marke
 • Usluga s visoko tlačnom pumpom
 • Iznajmljivanje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije
 • Osiguranje vatrogasnim vozilom s posadom do 4 člana
 • Pranje ceste
 • Otvaranje vrata (u slučaju gubitka ključa i sl.)
 • Iznajmljivanje motorne pile za drvo, metal ili beton
 • Iznajmljivanje električnog reflektora
 • Demonstracija praktičnog gašenja požara aparatom za početno gašenje
 • Iznajmljivanje aparata za početno gašenje: prah, CO2 , brentače, naprtnjače
 • Usluga pranja vozila visokotlačnom pumpom pod visokim temperaturama
 • Servisiranje vatrogasnih aparata
 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera ZOP-a

 

 • e-mail: [email protected]
 • telefon centrala: 048/674-600
 • telefon zapovjednik: 048/674-602
 • telefon fax: 048/674-609
 • tajništvo: 048/674-601
 • telefon računovodstvo: 048/674-604
 • telefon servis vatrogasnih aparata: 048/674-607