Tko smo?

Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice

O NAMA

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnica je mala postrojba koja se smjestila gotovo u samom središtu prekrasnog podravskog gradića Koprivnice, u ulici Oružanska 1. Prepoznatljivi smo po starinskom zdanju roza – žute boje, koje liči na neku staru utvrdu, s visokom kulom i zidinama – “stranci” i ne slute da se iza tih zidina krije moderna profesionalna vatrogasna postrojba. Dvorište dijelimo s DVD-om KC, a posjedujemo 8 garažnih mjesta na kojima su vatrogasna vozila uvijek spremna za brzi izlaz na intervenciju. Uz prostor za vozila, imamo i 10-ak prostorija u kojima radimo i boravimo veći dio našeg radnog vijeka, pa čak i života. JVP, kao takva, započela je s radom 22.12.1999. godine i evo nas i dan danas. U postrojbi je 66 zaposlenika, (operativa u JVP, serviseri i “prvi kat” te vatrogasci u Podravci i Bilokalniku).

Operativci u JVP i vatrogasci u Podravci i Bilokalniku su raspoređeni u četiri smjene 24 sata na dan, a rad ostalih djelatnika organiziran je od 07 do 15 sati. Osim intervencija svakodnevno imamo i druge obveze i zadatke: radimo na održavanju i uređenju vozila i prostora, na usluzi smo građanima i Gradu, servisiramo vatrogasne aparate, osposobljavamo pučanstvo u provedbi zaštite od požara, organiziramo posjete školske djece i djece iz dječjih vrtića. Vatrogasci svakodnevno izvode vježbe s vozilima i opremom, a povremeno planiramo i složenije vježbe na području interveniranja u koje su uključeni i neki drugi subjekti.

Godinama, u ljetnim mjesecima uspješno vršimo protupožarno osiguranje bisera hrvatskog Jadrana – otočja Brijuni. Jedan dio mlađih vatrogasaca ujedno su i pripadnici interventne vatrogasne postrojbe pri MUP-u. Oni moraju biti psiho-fizički uvijek spremni i u slučaju potrebe dislociraju se na Jadran ili u neki drugi dio Lijepe naše. Uspostavili smo dobar kontakt te povremene organiziramo susrete s mađarskim vatrogascima, vatrogascima iz Knina i Vodica. JVP ima odličnu suradnju s DVD-ima na području Grada i šire, a što se može vidjeti kod većih intervencija, pogotovo kod požara otvorenog prostora ili gospodarskih objekata. Obzirom da je JVP prva u slučaju nekih većih nesreća ili katastrofa usko smo povezani i dobro surađujemo sa službama 112, hitnom medicinskom službom i policijom. Uvijek smo spremni, na zvuk zvona telefona 193 za izlazak na intervenciju bilo koje vrste.


POVIJEST JVP GRADA KOPRIVNICE

Vatrogastvo je u Koprivnici, kao i u većini gradova u Hrvatskoj započelo na dobrovoljnoj osnovi. Za područje Koprivnice i šire (uz današnju općinu Koprivnica obuhvaćene su bile i današnje općine Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac – a gdje JVP intervenira i danas) osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo prije 130 godina. Postepenim zapošljavanjem u DVD-u su uglavnom bili mehaničari i vozači, a koji su naknadnom vatrogasnom edukacijom stjecali zvanja vatrogasnih tehničara.

Još 1873. godine bio je sastavljen privremeni odbor koji je radio na sastavljanju društvenih pravila. Grad je tada nabavio prvu opremu u povijesti grada – dvije vatrogasne štrcaljke (čitaj pumpe). Kod osnutka DVD-a Koprivnica 1874. godine, a uskoro zatim je u gradu postojala služba gradskog noćobdije koji je obilazio grad pazeći na vatru. Prema raspoloživim financijskim sredstvima, a i potrebama, svake godine broj vatrogasaca se povećavao, a kasnije započelo je stvaranje profesionalne vatrogasne jedinice u Koprivnici. 5. veljače 1982. godine osnovan je Općinski centar za zaštitu od požara, tj. profesionalna vatrogasna jedinica, a službeno je profesionalna vatrogasna jedinica s radom započela 1. ožujka 1982. godine.

Prvi profesionalni vatrogasci bili su:
Branko Gerčer, načelnik Centra
Pavao Premec, zapovjednik
Ivan Golenja, zamjenik zapovjednika
Franjo Radotović, vozač
Ivan Vitelj, mehaničar i vozač
Zvonimir Galešić, vozač
Ivan Javorski, vozač

Objekti koje danas koristi JVP Grada Koprivnice, s garažama i radnim prostorom, završeni su 1991/1992. godine, a u produžetku su prostora DVD-a Koprivnice, tako da DVD i JVP dijele dvorište.

Danas, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice radi 71 djelatnik. Na raspolaganju vatrogasaca je 12 vatrogasnih vozila. Vatrogastvom su u prošlosti rukovodili načelnici-zapovjednici: Branko Gerčer, Krunoslav Vitelj, Ivan Matosović, a vatrogasni zapovjednici do danas su bili: Pavao Premec, Mirko Petrović, Slavko Tucaković, Slavko Lakuš i Marijan Kicivoj.


ZAPOSLENICI JVP GRADA KOPRIVNICE

zapovjednica Jasminka Jakupec dipl.ing.

Računovodstvo: Katarina Brković, mag.oec., Gordana Križić, ing.

Tajništvo: Mirjana Futač

Servis vatrogasnih aparata: Kristijan Sočev

I. smjena

0 results
Dužnost Ime i prezime
Dužnost Ime i prezime


II. smjena

0 results
Dužnost Ime i prezime
Dužnost Ime i prezime


III. smjena

0 results
Dužnost Ime i prezime
Dužnost Ime i prezime


IV. smjena

0 results
Dužnost Ime i prezime
Dužnost Ime i prezime