Obavijest o objavljenom natječaju

Predmet: Obavijest Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u  Glasu Podravine i prigorja od  20.11.2020. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 20.11.2020. godine  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU TJELESNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC

Dana 27.11.2020. godine  u Glasu Podravine i prigorja,  Zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice  objavljen je oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto vatrogasac -2,  za četiri izvršitelja na određeno vrijeme (1 godina).  Povjerenstvo  je  utvrdilo da provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranju i intervju (u daljnjem tekstu:prethodna […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članka 13. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  dana 03.12.2020. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI -voditelj računovodstvenih i financijskih poslova […]

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 4 izvršitelja

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine broj: 125/2019), članka 22. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 27.02.2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, v.d. Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ […]

Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Oružanska 1, 48000 Koprivnica Koprivnica, 31.12.2019. Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave Javna vatrogasna postrojbe Grada Koprivnice pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za: Uslugu servisa autoljestve METZ L 32 nakon 10-godišnje uporabe. Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. prosinca 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod […]

Obavijest kandidatima

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE Klasa:112-01-19-01/13 Urbroj:2137-98-19-1 Koprivnica,05.12.2019. Predmet:              Obavijest kandidatima Temeljem Odluke Upravnog vijeća donijete na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine obavještavaju se svi kandidati koji su podnijeli prijavu po objavljenom natječaju dana 15.11.2019. godine u Glasu Podravine i prigorja te na web stanici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za obavIjanje poslova voditelja računovodstveno-financijskih […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

– voditelj računovodstvenih i financijskih poslova – Na temelju članka 13. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Klasa:003-05-1901/4, Urbroj:2137-98-49-2 od 19.04.2019. godine,  Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) dana 26.11.2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU […]

Obavijest i upute kandidatima

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Oružanska 1, 48000 Koprivnica Klasa: 110-01-19-01/3 Urbroj: 2137-98-19-1 Koprivnica, 15.11.2019. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Glasu Podravina i prigorja od  15.11.2019. godine i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  15.11.2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih […]

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme

Na temelju članka 21. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 18.01.2019. godine, članka 6. Pravilnika o radu, Klasa:003-05-1901/4, Urbroj:2137-98-49-2 od 19.04.2019. godine,  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Koprivnice Klasa:003-05-19-01/5, Urbroj:2137-98-19-2 od 19.04.2019. godine, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje NATJEČAJza prijam u radni odnosza radno mjestovoditelj računovodstvenih i financijskih […]