JVP grada Koprivnice

Djelatnosti

DJELATNOSTI

Osim redovne vatrogasne djelatnosti vatrogasci po potrebi pružaju i ostale djelatnosti poput:

• sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
• pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama,
• održavanje vatrogasnih aparata,
• osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
• obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost

E-mail: jvp-koprivnica@jvp-koprivnica.hr
Telefon centrala: 048/674-600
Telefon zapovjednica: 048/674-602
Telefon fax: 048/674-609
Tajništvo: 048/674-601
Telefon računovodstvo: 048/674-604
Telefon servis vatrogasnih aparata: 048/674-607