Obavijest o imenovanju

Temeljem provedenog natječajnog postupka, te nakon dobivene prethodne suglasnosti Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, Gradonačelnik Grada Koprivnice imenovano je Jasminku Jakupec, dipl.ing. sigurnosti, smjer zaštite od požara, za zapovjednicu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice na vrijeme od pet godina.

Koprivnica, 12.07.2021.