NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto “Vatrogasac- 2”

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za  2 izvršiteljaradni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 1 godina

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

1. mora imati hrvatsko državljanstvo

2. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1.  (položenim završnim ispitom nakon završetka 3-godišnjeg srednjoškolskog programa) ili 4.2. (položenim završnim ispitom odnosno državnom maturom  nakon završetka  4-godišnjega srednjoškolskog programa)  prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine  i kaznena djela protiv službene dužnosti (sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu, Narodne Novine 125/2019.)  

7. poznavanje osnova korištenja Windows operativnog sustava

8. položen ispit za vozača „B“ kategorije

9. potrebno radno iskustvo na poslovima profesionalnog vatrogasca

Prednost pri prijmu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednosti pri zapošljavanju.

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju  iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu.

Više informacija u priloženim dokumentima:

Natječaj za vatrogasca

Obavijest i upute vatrogascima