POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI -voditelj računovodstvenih i financijskih poslova

Na temelju članka 13. i 14.  Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 08.01.2021. godine,  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  dana 27.01.2021. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

U Glasu Podravina i prigorja od 15.01.2021. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 15.01.2021. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova.

Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu  pristupiti dva kandidata čije su  prijave pravodobna i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana:

02. veljače 2021. godine (utorak) sa početkom u 08:30 sati u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Nakon pisanog testiranja sa kandidatom će se provesti intervju.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici JVP Koprivnica www.jvp-koprivnica. hr

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici JVP Koprivnica i oglasnoj ploči JVP Koprivnica.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni putem mail-a i pošte.

DOKUMENT: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI