Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Javna vatrogasna postrojba

Grada Koprivnice

Oružanska 1, 48000 Koprivnica

Koprivnica, 31.12.2019.

Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Javna vatrogasna postrojbe Grada Koprivnice pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za: Uslugu servisa autoljestve METZ L 32 nakon 10-godišnje uporabe.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. prosinca 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2019/S OF2-0051060.

Zapovjednik
                                                                            Marijan Kicivoj,dipl.ing.