POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

– voditelj računovodstvenih i financijskih poslova –

Na temelju članka 13. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Klasa:003-05-1901/4, Urbroj:2137-98-49-2 od 19.04.2019. godine,  Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) dana 26.11.2019. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 15.11.2019. godine u Glasu Podravine i prigorja, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova .

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti   jedan kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koje ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Na testiranje se poziva SNJEŽANA ANDROTIĆ.

Pisano testiranje održati će se dana:

03.12.2019. godine sa početkom u 09,30 sati u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri  u Koprivnici, Ivana Meštrovića bb (bivši prostor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiraju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.


Nakon pisanog testiranja sa kandidatom će se održati psihološko testiranje i  intervjuu.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stanici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice www.jvp-koprivnica.hr

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stanici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.

Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obaviješten telefonskim putem i e-poštom.  

                                                                                   POVJERENSTVO

Priloženi dokument – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI