Obavijest kandidatima 2

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KOPRIVNICE

Klasa:112-01-19-01/11
Urbroj:2137-98-19-2
Urbroj:2137-98-19-2

Koprivnica, 30.05.2019.

Predmet:      Obavijest kandidatima

            Temeljem Odluke Upravnog vijeća donijete na sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine obavještavaju se svi kandidati koji su podnijeli prijavu po objavljenom natječaju dana 17.05.2019. godine u Glasu Podravine i prigorja,  za popunu radnog mjesta vatrogasac -2 za jednog izvršitelja, a za zamjenu za rodiljni dopust,  da je Upravno vijeće donijelo odluku o odabiru kandidata i to:

  1. LONČARIĆ VEDRANA

Sa imenovanim će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su se prijavili na navedeni natječaj i vraćamo dokumentaciju koju ste dostavili.

Sa poštovanjem,

       Zapovjednik JVP
Marijan Kicivoj, dipl.ing